Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

Displays your Yumpu Magazines as thumb nails, opens them in fullscreen. Magazines have to be organized in sections.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
Create your shortcodes in your Wordpess backend, by opening “Magazine Lister for Yumpu” on your sidebar. Enter your API Token and add a new shortcode by adding a new collection.

If you want to restrict the selection of certain collections, you may edit /config.php and add those collections, that should be visible, selectable in the backend.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ePaper Lister for Yumpu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ePaper Lister for Yumpu” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ePaper Lister for Yumpu” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.