Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magazine Columns

Mô tả

This plugin creates magazine style columns in your posts and pages.

Ảnh màn hình

 • Two columns

Cài đặt

 1. Unzip the magazine-columns.zip file.
 2. Upload the magazine-columns folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Use the column quicktag in the HTML editor to add the <!–column–> tag to your posts or pages.

Hỏi đáp

1) How do I create columns in my posts or pages?

Just add <!–column–> to your posts or pages with the column quicktag button in the HTML editor or add it manually.

2) How do I create more columns?

Just add the <!–column–> tag to your post or pages up to four times to create up to five columns.

3) What if I only want a portion of my post or page to have columns.

Place <!–startcolumns–> where you want your columns to begin, and <!–stopcolumns–> where you would like them to end. Then add the <!–column–> tag within these tags to divide your text.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magazine Columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.7 (2015-8-18)

 • Added validation
 • Updated version and stable tag

Version 1.0.6 (2012-10-04)

 • Bug fix

Version 1.0.5 (2012-10-04)

 • Updated donate link
 • Recoded everything to improve functionality
 • Added assets
 • Tested up to WP 3.4.2

Version 1.0.4 (2011-04-14)

 • Fixed bugs
 • Included CSS in head
 • Tested up to WP 3.1.1

Version 1.0.3 (2009-04-01)

 • Fixed IE styles
 • Removed extra line breaks

Version 1.0.2 (2009-03-31)

 • Added start and stop columns tags

Version 1.0.1 (2009-03-30)

 • Removed problamatic if statement

Version 1.0 (2009-03-28)

 • Public Release