Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ma3rifa footnote

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ma3rifa footnote” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp