Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LyntonWeb Scribe Integration

Mô tả

Scribe Integration plugin developed by LyntonWeb. This plugin handles authentication for the integration user and the WordPress REST API, creating custom meta fields for use in the integration logic, setting values for those meta fields when entities are created or updated, and registering meta fields for the REST API to return.

Cài đặt

  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LyntonWeb Scribe Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Version update to improve performance. No new functionality has been introduced.