Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LWN Recipe

Mô tả

LWN Recipes helps users to manage their recipes, and display them in custom templates. It also allows users to add custom recipes widgets and sidebar to their website.

Features

 1. Recipe Custom type with title, steps, ingredients, preparation time, and many more fields.
 2. Recipe Custom Type.
 3. Recipe Custom Sidebar.
 4. Recipe Custom Widgets.
 5. Customized recipes and single recipe templates.

Useful Links

Ảnh màn hình

 • The Plugin Settings Page
 • Manage all recipes
 • Manage all Recipe types
 • Add new recipe and all recipe fields.
 • Recipe Sidebar & Widgets
 • All Recipes Archive Template
 • The Recipe Taxonomy Template
 • The Single Recipe Template

Cài đặt

1- Log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu, and click “Add New.”
2- In the search field type “LWN Recipe” then click “Search Plugins.”.
3- Click “Install now”.
4- Activate the plugin.

Hỏi đáp

How to use?

Go to the bottom of admin sidebar, choose “Lwn Recipe”, and enjoy adding your recipes!

How to check all recipes in the frontend?

Go to: your-domain.com/recipe

How to add the customized sidebar?

You can add your customized Sidebar to Recipe pages. Check it in the widgets section!

What are the available widgets?

There are two recipe widgets; the first is “Lwn Latest Recipes”, and the second one is “LWN Recipe Types”. You can check them in the widgets section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LWN Recipe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version of the plugin.