Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LuckyWP ACF Menu Field

Mô tả

Add navigation menu field type to Advanced Custom Fields.

Features

 • Customizable return value: ID, object (WP_Term) or HTML (use function wp_nav_menu()).
 • Hook filter lwpamf_wp_nav_menu_args to change arguments of wp_nav_menu() function.

Compatibility

LuckyWP ACF Menu Field is compatible with:

 • Advanced Custom Fields 5
 • Advanced Custom Fields PRO 5

Ảnh màn hình

 • Edit Field Configuration
 • Menu Field

Cài đặt

Installing from the WordPress control panel

 1. Go to the page “Plugins > Add New”.
 2. Input the name “LuckyWP ACF Menu Field” in the search field
 3. Find the “LuckyWP ACF Menu Field” plugin in the search result and click on the “Install Now” button, the installation process of plugin will begin.
 4. Click “Activate” when the installation is complete.

Installing with the archive

 1. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 2. Click on the “Upload Plugin” button, the form to upload the archive will be opened.
 3. Select the archive with the plugin and click “Install Now”.
 4. Click on the “Activate Plugin” button when the installation is complete.

Manual installation

 1. Upload the folder luckywp-acf-menu-field to a directory with the plugin, usually it is /wp-content/plugins/.
 2. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 3. Find “LuckyWP ACF Menu Field” in the plugins list and click “Activate”.

After activation

Into ACF field type will appear option “Menu” (group “Relational”).

Đánh giá

2 Tháng Mười Một, 2022
Does what it says on the label. Glad I found this!
Đọc tất cả 17 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LuckyWP ACF Menu Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LuckyWP ACF Menu Field” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LuckyWP ACF Menu Field” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0 — 2020-05-26

 • Initial release.