Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LTucillo Fixed Notices

Mô tả

You can add fixed notices in admin to be shown to selected user groups.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to Users > Fixed Notices sesison in admin
  4. Manage our notives and be happy

Hỏi đáp

Send your question to me@luiztucillo.com.br =)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LTucillo Fixed Notices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • It’s the first release of the plugin. If you find some error feel free to contact developer at me@luiztucillo.com.br or send a pull request