Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LSD Lazy load images

Mô tả

Delay loading of images until they are in the visible area of a page to save bandwith/gain speed. So, if you don’t scroll down, the images won’t be loaded.

Activate the plugin and you are done!

Cài đặt

  1. Unzip the archive in the wp-content/plugins folder.
  2. Activate via the plugin activation screens.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LSD Lazy load images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Plugin is born! Whoopwhoop! 😀