Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LS WP Currency BYN

Mô tả

Shows currency exchange rates for Belarus.
We use the web service of the National Bank of the Republic of Belarus,
which sets the current exchange rates for each day for the Republic of Belarus and provides a free API for developers.
To keep the exchange rate up to date, our plugin makes a request twice a day and stores the result in a database for use on the website.
Service Link: https://www.nbrb.by/apihelp/exrates

Cài đặt

Upload the LS WP Currency BYN plugin to your blog and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LS WP Currency BYN” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LS WP Currency BYN” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LS WP Currency BYN” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release Date – 17 December 2020

1.0.1

  • 21 December 2020
    Bug fix at currency admin menu page and icon view