Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LRF speed converter

Mô tả

Convert time/distance (either mins/km or mins/mile) to distance per hour (kph or mph).

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. The plugin is activated.
  4. Just add [lrf_calculator] to any place in your site where you want the converter shown
  5. Converter is shown horizontal. If you want it vertical, use [lrf_calculator showas=’vertical’]

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LRF speed converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • May 2017
  • Plugin created.