Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LR Responsive Slide Menu

Mô tả

This plugin adds Responsive Mobile Menu functionality to WordPress.
LR Responsive Slide Menu has multi level menu support.
Cross browser Compatible.
Combine multiple menus.
For more features Please contact us at Logicrays

Ảnh màn hình

  • front side menu
  • Example settings page

Cài đặt

  1. Upload the responsiveslidemenu folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_shortcode('[responsiveslidemenu]'); ?> in your header.php

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the responsiveslidemenu folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_shortcode('[responsiveslidemenu]'); ?> in your header.php

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LR Responsive Slide Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp