Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LP HTML Cache

Mô tả

LP Cache will save a maximum compressed Cache (HTML) file. After the customer accesses your website LP Cache will handle reading the previously compressed cache file without processing Render from the Plugin or Theme and other functions are not called.
Doing time processing inexpensive. By simply reading a provincial HTML file that was previously stored
If accessing a URL that has not been created before then LP Cache will automatically create and process it.
* VN Service:
1. Dịch vụ seo
2. Thiết kế website

Cài đặt

  1. Tải các tệp plugin lên thư mục / wp-content / plugins / plugin-name. hoặc cài đặt plugin thông qua màn hình plugin WordPress trực tiếp.
  2. Kích hoạt plugin thông qua màn hình ‘Plugins’ trong WordPress
  3. Sử dụng màn hình Cài đặt->Tên plugin để định cấu hình plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LP HTML Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp