Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lotos Likes

Mô tả

Add “like” functionality to your posts and pages. Display your most liked posts via widget.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of option page of Lotos Likes

Cài đặt

  1. Upload folder ‘lotos-likes’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the settings via the menu item that appears
  4. Place ” in your templates
  5. Use the ‘[lotos_likes]” shortcode in your posts and pages

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lotos Likes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

compatible with 5.6 version WordPress.

1.4

Released: September 9, 2020
– minor fixes
– update assets

1.3

Released: February 14, 2020
– minor fixes
– update assets

1.2

Released: October 23, 2019
– minor fixes
– compatible with WordPress version 5.3

1.1

Released: June 28, 2019
– minor fixes

1.0.5

Released: May 5, 2019
– fix style number

1.0

Released: December 8, 2018