Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logs Display

Mô tả

Logs Display is a small plugin allowing you to capture and display the various logs of PHP error on your system.

Ảnh màn hình

 • Activate the plugin
 • Click Settings to change the predefined configuration
 • Activate the plugin and widget
 • Go to the dashboard to see the logs widget

Cài đặt

 1. Upload Logs Display to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Click Settings to change the predefined configuration and activate dashboard widget.
 4. Go to your admin dashboard and see the log widget.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload Logs Display to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Click Settings to change the predefined configuration and activate dashboard widget.
 4. Go to your admin dashboard and see the log widget.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logs Display” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v 1.3.1

Improved plugin code

v 1.3.0

 • Adding Grouper Compatibility

v 1.2.2

 • Improved plugin body.

v 1.2.1

 • Adding last load function.

v 1.2.0

 • Improved plugin body.

v 1.1.1

 • Fixed bugs

v 1.1.0

 • Added recommended WP and PHP versions test.
 • Added PHP and PHP versions currently on the widget.
 • Rearranging files.

v 1.0.0

 • First release !