Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logout to Homepage

Mô tả

Directs user to the homepage after succesfully logging out of WordPress rather than to the login screen.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the logout-to-home folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What else does this plugin do?

Nothing. It’s a one-trick pony.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logout to Homepage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Updated to remove “Abandoned warning.”

1.0

  • Intial release