Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LogonLabs

Mô tả

The LogonLabs WordPress Plugin allows you to quickly and easily add SSO buttons to your login page.

Cài đặt

Full installation instructions are available at: https://logonlabs.com/articles/wordpress-guide/

Privacy Policy: https://logonlabs.com/privacy-policy/
Term of Serivce: https://logonlabs.com/terms/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LogonLabs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp