Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logicrays Easy Responsive Gallery with Slider

Mô tả

Logicrays Easy Responsive Gallery with Slider allow you to add unlimited images galleries with box, stroke, flow of effetcs

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload Zip file lr-responsive-gallery to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php echo do_shortcode( ' [LERGS id=259] ' );?> or <?php echo do_shortcode( ' [OWLERGS id=259] ' );?> in your templates or You can add [LERGS id=259] or [OWLERGS id=259]to post,pages.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload Zip file lr-responsive-gallery to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php echo do_shortcode( ' [LERGS id=259] ' );?> or <?php echo do_shortcode( ' [OWLERGS id=259] ' );?> in your templates or You can add [LERGS id=259] or [OWLERGS id=259]to post,pages.
A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logicrays Easy Responsive Gallery with Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp