Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Log Users Stats

Mô tả

A plugin that displays the ‘Total Minutes’, ‘Number of Logins’, and ‘Average Time in Minutes Per Login’ that each user has logged on the site. Stats can be exported to csv, and can be reset.

Ảnh màn hình

  • Adds 3 columns to the User admin screen.

  • Choose 'Export User Data' or 'Delete User Meta' and click Apply.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How do I reset the logs?

Go to Users->All Users and select Delete User Logs in the drop down and check the box by each user you want to delete the data for and click Apply.

How do I export the logs to a csv?

Go to Users->All Users and select Export User Logs in the drop down and check the box by each user you want to export the data for and click Apply.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
as simple as this is, I haven't found an alternative to this plugin, so yes, this is years old, but still it is working, currently editing this to suit my needs.. thanks!!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Log Users Stats” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first version of the plugin