Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Log Deprecated Notices Extender

Mô tả

This developer-oriented WordPress plugin extends Log Deprecated Notices to show a link in the WP 3.3+ Toolbar. Based on Andrew Nacin‘s Log Deprecated Notices

This plugin is built and maintained by Joachim Kudish.

Follow development, fork and contribute on github

Ảnh màn hình

  • Deprecated calls are shown in the toolbar

Cài đặt

  1. Make sure you already have the Log Deprecated Notices plugin by Andrew Nacin installed
  2. Install through the WordPress admin or upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Enjoy!

Hỏi đáp

None yet, but ask away!

Follow development, fork and contribute on github

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Log Deprecated Notices Extender” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • Updated documentation inside the plugin’s class (docblock)

0.1.1

  • Moved the count() function to the toolbar hook
  • Added a screenshot

0.1

  • Initial release