Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Moortak Lof Slider News

Mô tả

This plugin will help you to create a lof-slider view from a custom category through widgets.

Ảnh màn hình

  • view of slider screenshot.jpg

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lof-slider-news directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. go to appearance – > widgets and add “Lof Slider News widget” to where you want

Hỏi đáp

will we able to change the style of slider?

for now you can edit style true css edit. for future we will add some features for customize theme of slider.

can I use this plugin in my bootstrap based site ?

Yes, Ofcourse we added some classes to some of div

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Moortak Lof Slider News” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

*first version released.

1.0.2

  • Fixed bugs on Widget Title