Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Locco Emoticons

Mô tả

Plugin creat pentru toti membrii blogosferei.

Ảnh màn hình

  • List Emoticons

Cài đặt

  1. Upload locco-emoticons to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Locco Emoticons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

Work with latest wordpress version (bug fix)

1.3

Work with latest wordpress version

1.2

  • Send backlink to author fix Ianuarie 2014

1.1

  • Bug fix Ianuarie 2014

1.0

  • Public Release Ianuarie 2014