Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LNbits – Bitcoin Onchain and Lightning Payment Gateway

Mô tả

Accept Bitcoin on chain and with Lightning on your WooCommerce store without any fees.

Issues and Development

If you find a bug, or have an idea for improvement, please file an issue or send a pull request.

External services used by this plugin

LNbits

This plugin needs an LNbits instance. https://lnbits.com/

You can test with legend.lnbits.com, and use your own for real-life use.

Blockchain.info

This plugin uses Blockchain.info for converting fiat currencies into Bitcoin, according to the current rates.
https://www.blockchain.com/api

Acknowledgements

This plugin is a fork of Phaedrus’ original LNBits For WooCommerce

Thank you to Phaedrus for the work on the original plugin on which this plugin leans heavily.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LNbits – Bitcoin Onchain and Lightning Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp