Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LM-Easy-Emoticons

Mô tả

Easy way to use Emoticons.

You can uplad file or pick image link from internet.
Have fun.

簡易使用表情符號!

Ảnh màn hình

  • LM-Easy-Emoticons button on post editor.
  • You will see empty emoticon
  • You can add emoticon for URL or File

Cài đặt

  1. Upload LM-Easy-Emoticons to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How use this plugin

You can find emoticon button on post editor.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LM-Easy-Emoticons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Add feature emoticon from file or URL.
  • Add feature get emoticon list by date.
  • Add feature get emoticon use history.