Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LiveTwitch

Mô tả

With this plugin you can display specified streams that are live on Twitch.tv

Plugin uses cron to fetch data from Twitch API (interval of 5min).

You can display streams using widget or a shortcode.
Examples: [livetwitch count=2] [livetwitch singular=”rainbow6″]

Ảnh màn hình

  • Light theme widget
  • Dark theme widget
  • Settings page
  • Twitch CPT

Cài đặt

  1. Upload LiveTwitch to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add new Twitch (CPT), title should be Twitch streamers username
  4. Place widget or a shortcode

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LiveTwitch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp