Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LiveStream.com Thumbnail

Mô tả

This plugin will allow you to display a thumbnail from any livestream.com account!

Features:

 • Displays most recent live thumbnail from LiveStream.com account
 • (Optional) Displays Live Status. Users can easily know whether your stream is live or offline!
 • (Optional) Display livestream description
 • (Optional) Display livestream viewer count
 • (Optional) Thumbnail redirect url lets you customize wherever you want the thumbnail to link to.

Ảnh màn hình

 • The widget running on the Mystique theme.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates
 • STREAM URL! This is the most important step.
  Your STREAM URL will be the name of your livestream.com stream.
  So if your livestream is for example: ‘http://www.livestream.com/mylivestream’,
  then your STREAM URL should be set to ‘mylivestream’.

 • Your Redirect URL is wherever users who click your thumbnail will be sent to.
  Make sure to include HTTP:// at the front! if not will be sent to ‘http://-BLOG URL-/-REDIRECT URL-‘

 • Customize options to your hearts content.

Hỏi đáp

Please submit any feedback/questions to fatalmuffin@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LiveStream.com Thumbnail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release