Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Live username availability checking

Mô tả

This plugin allows user to know if his username is available while typing. No further need to hit the “submit” button to check username availability. Each times the user types a character in the username textfield, an ajax request is send to a php script which check username availability.

Credits

Images by Pixel Mixer – www.pixel-mixer.com

Cài đặt

  1. Upload the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Live username availability checking” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp