Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Live Admin Navigation Filter

Mô tả

Add a search box to the admin nav that allows you to more easily find that menu item you can’t see at a glance.

Features

 • Quickly and easily find what you’re looking for.
 • Keyboard navigation friendly (hit / to focus the search field, use the up and down keys to select the menu item you’re after, hit the enter key to go to the selected menu item)
 • Customizable border and highlight colours.

Ảnh màn hình

 • Example results on expanded menu item.
 • Multiple results.
 • The settings screen.

Cài đặt

 1. Upload the live-admin-nav-filter folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. You should now see a search box below the collapse menu button in the admin menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Live Admin Navigation Filter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Bug Fixes

1.0

 • Initial Release