Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LITTLE Social

Mô tả

Display posts from multiple social media channels and profiles in one combined feed.

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload little-social-media-plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin by going to LITTLE Social in the sidebar menu

Hỏi đáp

Usage instructions can be viewed here: http://docs.little.build/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LITTLE Social” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  1. New error section added for diagnosing API issues
  2. Removed the 1min cron interval to prevent API softbans. Existing installations will revert to 5mins
  3. Fixed a bug whereby multiple API calls were made on each page load
  4. Improved error handling, and issue where process couldn’t carry on if an error was encountered