Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GSLLV List video youtube

Mô tả

GSLLV List video youtube show a list with lastest videos of youtube channel

Ảnh màn hình

  • assets/screenshot-1.png
  • assets/screenshot-2.png
  • assets/screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Upload the gss_listvideo folder and its contents to your wp-contents/plugins directory.
  2. Activate in the Plugins menu.
  3. Configure the ID of the channel
  4. You are done!

Hỏi đáp

How do I get the youtube channel ID?

In the URL, the part of the end. https://www.youtube.com/channel/UCqYcDjaCwYc9zs8wHcVYgrA The channel ID is UCqYcDjaCwYc9zs8wHcVYgrA

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GSLLV List video youtube” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version