Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LinkTexting

Mô tả

LinkTexting is a text-to-download service for your users to text themselves a download link for your mobile app.

Ảnh màn hình

  • LinkTexting on Hinge
  • LinkTexting on Meerkat

Cài đặt

  1. Install ‘linktexting-widget.zip’ on the ‘Plugins’ menu in WordPress then activate it
  2. Sign up at LinkTexting.com and create a link
  3. Get the Link ID
  4. Use and customize our widget

[linktexting linkid=”Your_Link_ID” button_color=”#aaa” button_color_hover=”#666″]

Hỏi đáp

My widget says Invalid Domain

Make sure to have a comma separated list of every domain you use
(i.e https://wordpress.com, http://subdomain.wordpress.com)

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LinkTexting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

1.3

  • Bug fixes

2.0

  • Support multiple widgets on one page

3.0

  • Re-written and stabilized version of LinkTexting for WordPress