Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Links Page

Mô tả

Outputs your WordPress Links (i.e. blogroll) to a Page or Post. Add the text <!--links-page--> to a Page or Post and that’s it.

Ảnh màn hình

  • Typing in
  • Plugin output

Cài đặt

  1. Upload links-page.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add the text <!--links-page--> in a Page or Post and that’s it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Links Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Updated just to show it’s compatible with WordPress 3.

1.0.2

  • Readme fie cleanup so that <!--links-page--> actually shows up on the WordPress.org plugin site.

1.0.1

  • Added licensing information.

1.0

  • Initial release.