Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LinkBlog by Lucy

Mô tả

This plugin will transform you WordPress blog into a LinkBlog adding the option to insert an external link to your post.

  • The plugin will override your post permalink by default and replace it with the added external link if it exists.
  • Option to disable this default behaviour, to let you insert the external link manually. Examples are provided in the settings page of the plugin.

Ảnh màn hình

  • ../assets/screenshot-1.png
  • ../assets/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Unzip linkblog-by-lucy.zip
  2. Upload the unziped folder linkblog-by-lucy to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LinkBlog by Lucy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version