Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Link Updated Plugin

Mô tả

The plugin updates the link_updated field when adding or editing a link. In this way you can use WordPress Links as a linklist, sync to your articles.

Cài đặt

  1. Upload link-updated.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Link Updated Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp