Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Link Back Badge Widget

Mô tả

This plugin makes it easier for your website visitors to link back to your website by displaying a badge and HTML code box as a widget. Your website visitors only need to copy the HTML code inside the HTML code box and paste it on their website. Backlinks improve your website off-page SEO and boost your website ranking in search engine.

How to use this plugin:

  1. Install and activate the plugin.
  2. On Appearance -> Widgets, drag and drop the widget to sidebar or other widgetized area.
  3. Fill in the required fields.

Ảnh màn hình

  • Plugin in Action
  • Widget Settings

Cài đặt

How to install this plugin:

  1. Upload ‘link-back-badge-widget’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the plugin dashboard.

Hỏi đáp

None yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Link Back Badge Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First official release

1.0.1

  • Add instruction text

1.0.2

  • Fix minor bug