Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

links category widget

Mô tả

A very basic Widget plugin to display WordPress bookmarks with the same link category as the current post.

This plugin is very much in development. Please report problems to http://www.pgogy.com/code/link-category-widget/

Ảnh màn hình

  • Setting up the widget
  • Widget settings

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No Questions have been asked yet. http://www.pgogy.com/code/link-category-widget/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“links category widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

Tested for 3.4

0.1

First version released. Problems may occur.
Please report to http://www.pgogy.com/code/link-category-widget/