Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Limited Category Lists Widget

Mô tả

This plugin widget is very simple.
The list of the entry can be displayed in the sidebar by specifying a favorite category when this plug-in is used.

Cài đặt

  1. Unziped and Upload directory limited-category-list-widget to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Go to WP admin -> plugins and activate Limited Category Lists Widget.
  3. Go to WP admin -> presentation -> sidebar widgets, to add the widget to your sidebar(s).
  4. Select how many Limited Category Lists Widget you want to show and/or setup the parameters of the widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Limited Category Lists Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp