Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Like Share Zalo Button

Mô tả

Displays Zalo like/share button in post content. Zalo is The most popular mobile social network in Vietnam.

Ảnh màn hình

  • Settings screen.
  • Button after post content
  • Button style 5

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/like-share-zalo-button directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Zalo Options screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/like-share-zalo-button directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Zalo Options screen to configure the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Like Share Zalo Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial public release