Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lightning Publisher for WordPress

Mô tả

Lightning Publisher for WordPress allows you to offer previews of your blog posts and require a Lightning Network payment to release the rest.

More information and installation instructions are available at
https://github.com/ElementsProject/wordpress-lightning-publisher

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lightning Publisher for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp