lightning-paywall

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Khối

Plugin này cung cấp 6 khối.

  • LP Pay-per-Post End
  • LP Pay-per-File
  • LP Pay-per-View Start
  • LP Pay-per-View End
  • LP Video Catalog
  • LP Pay-per-Post Start

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lightning Paywall” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp