Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

gaplugin-lightbox

Mô tả

Add a gallery navigation to WordPress

After installing the plugin. You’ll have a new menu in your admin page “GAPlugin”.
It will have a “lightbox” menu. Here you’ll be able to change the icons for your lightbox.

  • for the arrow icon (next, previous)
  • for the cross icon (close)

You just have to activate the plugin and it will be ready to use.

Enjoy !

Take a look at my website GautierAntoine.com

Cài đặt

  1. Install the plugin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. In the “GAPlugin” Menu in your admin panel, you can select your icons if you want to change them.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“gaplugin-lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.00.01

  • Work for wordpress gallery.
  • Select your icons.

0.00.02

  • You can use the class lightbox-one