Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lightbox for Contact Form 7

Mô tả

Lightbox for Contact Form 7 helps you to show Contact Form 7 in a fency lightbox. .

You will need to build a shortcode using [cf7lightbox form_id=” title=”] where ‘form_id’ and ‘title’ will be contact form 7 form ‘id’ and ‘title’.

Ảnh màn hình

Đánh giá

19 Tháng Bảy, 2022
This extension not working with WordPress 6.0.1 Notice: Function wp_enqueue_style was called incorrectly. Scripts and styles should not be registered or enqueued until the wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, or login_enqueue_scripts hooks. This notice was triggered by the fancybox.min handle. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.3.0.) in /home/noal6807/lezarts-ludiques/wp-includes/functions.php on line 5831
25 Tháng Mười, 2018
With a couple changes this will be perfect like add a class to the A tag.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lightbox for Contact Form 7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Lightbox for Contact Form 7” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Lightbox for Contact Form 7” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.