Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Light Slider

Mô tả

Light Slider is a very very lightweight and responsive slider WordPress plugin. It is very easy to use. With a few clicks you will have a beautiful slider.

The main features

 • Lightweight with CSS3 animation
 • Fully Responsive
 • Touch Swipe Navigation
 • Layer types: caption, image, button
 • Preview slider before publishing
 • Drag and drop to sort slides
 • Auto play with timing option
 • Keyboard navigation
 • HTML5 valid and SEO friendly
 • Auto generated shortcode to show slider in posts, pages, …
 • Unlimited slides

Ảnh màn hình

 • Slider editor
 • Basic slider

Cài đặt

 1. Install the plugin through Plugins > Add New > Upload or by copying the unzipped package to wp-content/plugins/.
 2. Activate the Light Slider plugin through the ‘Plugins > Installed Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

How to create slider
 1. Go to Light Slider > click the ‘Create New Slider’ button.
 2. Choose theme you want to create
 3. After edit slider, click on Save button
How to publish slider

Copy slider shortcode, for example [light_slider id=”1″] in the post or page where you want to display the slider

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Light Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial version.