Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Liên Hệ Nhanh

Mô tả

Tạo nút liên hệ nhanh cho website bán hàng
Dễ dàng thêm các nút gọi điện, nhắn tin zalo, messenger, link fanpage

From within WordPress

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘Liên hệ nhanh’
 3. Install plugin.
 4. Activate from your Plugins page.

Manually

 1. Upload the ‘Liên hệ nhanh’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the Hotline Phone Ring plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to “after activation” below.

Ảnh màn hình

 • Visit Plugins > Search for Liên hệ nhanh

Cài đặt

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘Liên hệ nhanh’
 3. Install plugin.
 4. Activate from your Plugins page.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Liên Hệ Nhanh” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release.