Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH SEO Meta Tags

Mô tả

I was sick of other plugins trying to everything and wanted a simple seo meta tags plugin that only did that.

Cài đặt

  1. Upload the entire lh-seo-meta-tags folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Navigate to Settings->Reading SEO data section if you wish to set seo meta tags.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH SEO Meta Tags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 March 20, 2018
Initial release.

1.01 January 10, 2019
Added functionality.