Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH No Cache Shortcode

Mô tả

Prevent wp super cache from cachig your content on specific pages and cpts simply by adding a shortcode.

Cài đặt

  1. Upload the entire lh-no-cache-shortcode folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Include the shortcode lh_no_cache_shortcode in your content.

Hỏi đáp

Does the shortcode have any attributes?

No it just works.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH No Cache Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 September 06, 2019
* Initial release