Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Email Queue and Log

Mô tả

If you are sending large volumes of emails this is the plugin you need.

Generally wordpress emails are best sent by a third party, like gmauil or Sendgrid. But connecting and sending a large number of emails to third parties will slow your visitor experience down.

Unless those emails are sent in the background. This plugin does that.

Cài đặt

  1. Upload the entire lh-email-queue folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That is it

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire lh-email-queue folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That is it
How does this plugin work?

Emails are placed in a queue where they are sent in the background via cron

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Email Queue and Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 December 05, 2017
Initial release

1.01 February 05, 2018
Major overhaul