Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Dequeue Woo

Mô tả

This plugin simply removes the scripts and styles that woocommerce adds to your site, but only on non woocmmerce pages

Thus speeding up the experience of normal vistors

Cài đặt

  1. Upload the lh-dequeue-woo folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I see an example of a site using this plugin?

Sure my sports league uses woocommerce and this plugin to remove extraneous css and javascript on non woo pages: https://princesparktouch.com/

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Dequeue Woo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 – November 09, 2017

  • Initial Release

1.01 – November 12, 2017

  • Put functions in class

1.02 – December 01, 2017

  • Minor bug fix

1.03 – June 04, 2019

  • added block styles to dequeu and moved to singleton pattern