Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Dequeue the Event Calendar

Mô tả

This plugin simply removes the scripts and styles that the Event Calendar adds to your site, but only on non event pages

Thus speeding up the experience of normal vistors

Cài đặt

  1. Upload the lh-dequeu-the-event-calendar folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I see an example of a site using this plugin?

Sure my sports league uses Modern Tribes the Event Calendar and this plugin to remove the css on non event pages: https://princesparktouch.com/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Dequeue the Event Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 – June 03, 2019

  • Initial Release