Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Cookieless Domain

Mô tả

I wrote this plugin as I wanted a cleaner more flexible way of serving my css and script files from a cookieles domain.

Cài đặt

  1. Upload the entire lh-cookieless-domain folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. If local site activated navigate to to Settings->Cookieless Domain, if network activated navigate to Network Admin->Settings->Cookieless Domain
  4. Add the url of the cookieless domain or subdomain in th settinsg field

Hỏi đáp

How does this plugin behave when network activated?

When network activated the admin is moved under network admin and is stored as a site_optiuon

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Cookieless Domain” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 September 20, 2018
Initial release.

1.01 October 09, 2018
Singleton Pattern.

1.02 January 15, 2019
Filter wp_get_attachment_url on front end.