Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Buddypress Disable Group Deletion

Mô tả

I wanted a simple lightweight to prevent group admins, from deleting groups, or changing group settings. So I wrote this plugin

Like this plugin? Please consider leaving a 5-star review.

Love this plugin or want to help the LocalHero Project? Please consider making a donation.

Cài đặt

  1. Move the ‘lh-buddypress-disable-group-deletion’ folder to the /wp-content/plugins/ directory OR search for ‘LH Buddypress Disable Group Deletion’ and add the plugin using WordPress plugin browser.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ page in WordPress
  3. That is it, this is deliberately a simple plugin that does one thing only!

Hỏi đáp

What if I need a feature that is not in the plugin?

Please contact me for custom work and enhancements here: https://shawfactor.com/contact/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Buddypress Disable Group Deletion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 – May 01, 2019

  • Initial Release